DS40 Descaler & Cleaner 2kg

Produktkode: 62485

DS40 Descaler og Cleaner er et hurtigtvirkende, citronsyrebaseret rengøringsmiddel, der er designet til at fjerne kalk, magnetit eller sort slam og andre systemforurenende stoffer. Ideel til brug ved powerflushing og kan også bruges til at afkalke en varmeveksler eller kedelkomponent separat. Leveres med et flydende neutraliseringsprodukt.

  • Fjerner hurtigt kalk, sort slam og andre aflejringer
  • Gendanner cirkulationen og forbedrer varmeeffektiviteten
  • Fritflydende pulver til nem brug med powerflush enheder, påføring via F&E tank eller passende doseringsbeholder
  • Bliver gul, når produktet er opbrugt – flydende neutralisator leveres med produktet
  • Kompatibel med alle anlæg med blandede metaller, inklusive aluminium
  • Praktisk at bruge flydende neutraliseringsmiddel, der følger med produktet
Anvendelse, montering og dosering

For detaljerede instruktioner om rengøring af centralvarmesystemer med DS40 afkalkningsmiddel og rengøringsmiddel henvises til instruktioNSF CIASolderen inde i æsken. Produktet kan hældes direkte som et fritflydende pulver i en powerflushing enhed. Alternativt kan produktet ved præ-opløsning i varmt vand påføres via F&E-tanken eller i et lukket system via en passende doseringsbeholder i en radiator. En kasse (2 kg) er normalt tilstrækkelig til at rense centralvarmesystemet i en almindelig husholdning. For store systemer og stærkt skalerede eller slamfyldte systemer skal der muligvis tilsættes yderligere pulver. I den tidlige del af rengøringen indikerer en farveændring (rød-gul), at produktet er opbrugt, og der skal tilsættes mere pulver. Når rengøringen er afsluttet, skal du tilføje en flaske System Neutraliser, indtil opløsningen bliver gul. Hvis vandet stadig er rødt, skal der tilsættes mere neutraliseringsmiddel. Hvis den medfølgende flaske er utilstrækkelig, kan der købes yderligere System Neutraliser fra Fernox-forhandlere. Systemet skal tømmes helt og skylles flere gange med ferskvand, indtil vandet, der løber til afløbet, er klart. Efter den endelige tømning anbefales det, at systemet inhiberes ved hjælp af Fernox Protector F1. ikke til brug i enkelttilførsel med indirekte beholdere, f.eks. ‘Primatic’ eller lignende.

Emballage, håndtering og sikkerhed

Fernox DS40 Descaler & Cleaner leveres i 2 kg beholdere som et 2-delt system, en 1,5 kg pakke DS40 Descaler & Cleaner og en 500 ml pakke System Neutraliser.

Fernox DS40 Descaler & Cleaner er klassificeret som et alvorligt øjenirriterende produkt, og der skal derfor udvises passende forsigtighed, når produktet bruges. For yderligere information henvises til sikkerhedsdatabladet (SDS). Holde utilgængeligt for børn.

Fysiske egenskaber / egenskaber

DS40 Descaler & Cleaner
Farve: Rød
Lugt: Svag (i opløsning)
Form: Pulver
pH: 2-3 (2% v/v opløsning)
SG: n/a

System Neutraliser
Farve: Farveløs
Lugt: Ammoniak (svag)
Form: Væske
pH: 11,0 (5% m opløsning)
SG: 1,12

Volumetrisk / dimensioner
Filters Sort results
Reset Apply
Produktkode
Mål for enkelt enhed(Højde x Bredde x Dybde)
Stregkode for enkel enhed
Dimensioner på ydre karton(Højde x Bredde x Dybde)
Ydre karton stregkode (ITF)
62485
210 × 194 × 103 mm
5014551624856
226 x 392 x 327 mm
05014551002074

Country